บทความยอดนิยม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Conference & Events (C&E) Sales …

Conference & Events (C&E) Sales Executive

ตำแหน่ง Conference & Events (C&E) Sales Executive มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการขายและเพิ่มพูนรายได้จากการจัดงานประ...

Waiter/Waitress

Waiter/Waitress

ตำแหน่ง Waiter/Waitress มีหน้าที่ความรับผิดชอบให้บริการแขกในห้องอาหารของโรงแรมด้วยอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตร มีกริยามารยาท...

Sales Manager - Conference & Events

Sales Manager - Conference & Events

ตำแหน่ง Sales Manager - Conference & Events เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทีมงานขายและแผนการขายเพื่อ...

Sales Coordinator

Sales Coordinator

ตำแหน่ง Sales Coordinator มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านให้การสนับสนุนทีมงานขายของโรงแรมเกี่ยวกับงานธุรการและงานเอกสารทั่ว...

Executive Assistant Manager

Executive Assistant Manager

ตำแหน่ง Executive Assistant Manager คือตำแหน่งผู้ช่วยของ General Manager หรือ Hotel Manager มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้าน...

Duty Manager

Duty Manager

ตำแหน่ง Duty Manager มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเฝ้าดูกิจกรรม และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงแรมแล้วรายงานเหตุการณ...

Resident Manager (RM)

Resident Manager (RM)

ตำแหน่ง Resident Manager เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ โดยคอยใ...

การสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเบื้องต้น

การสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเบื้องต้น

ในการรับสมัครพนักงานใหม่เข้ามาทำงานในองค์กรแต่ละแห่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานควรที่...

Human Resources Coordinator

Human Resources Coordinator

ตำแหน่าง Human Resources Coordinator มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์แก่แผนกต่...

eCommerce Services Manager

eCommerce Services Manager

ตำแหน่ง eCommerce Services Manager เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นบุคคลติดต่อหลักของโรงแรมในกิจกรรมที่เกี่...

Security Supervisor

Security Supervisor

ตำแหน่ง Security Supervisor มีหน้าที่ความรับผิดชอบกำกับดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัย ในการตรวจตรา และรักษาความปลอดภัยทั่วบ...

Assistant Front Office Manager

Assistant Front Office Manager

ตำแหน่ง Assistant Front Office Manager มีหน้าที่ความรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือ Front Office Manager ในการบริหารจัดการ ตลอ...

Engineer/Technician

Rate this item
(1 Vote)

ตำแหน่ง Engineer/Technician เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสนับสนุนการทำงานด้านวิศวกรรมและงานเทคนิคต่างๆ ของทีมงานช่างให้ปฏิบัติงานในการการดูแล บำรุงรักษาระบบต่างๆ ของโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการด้านวิศวกรรม 

JOB SUMMARY

An Engineer/Technician will support the Engineering Team to efficiently maintain all hotel operations such that safety, security, conversation, and compliance are ensured at the highest levels.

KEY RESPONSIBILITES

As Engineer/Technician, you will support the Engineering Team to ensure that engineering and maintenance operations within the hotel, including general property maintenance energy conservation, are working properly and to standard. You are also responsible for the development of the Engineering Team and staying abreast of compliance regulations and procedures in the field of Engineering, as required for hotel standards. Specifically, a Engineer will perform the following tasks to the highest standards:

 • Perform day-to-day routine and preventative maintenance within the hotel rooms
 • Respond promptly and efficiently to any maintenance calls that arise
 • Execute the preventative maintenance schedule and ensure all equipment and designated areas are maintained to the required standard
 • Assist in the implementation of energy conservation program
 • Recommend maintenance system improvements and energy savings
 • Maintain all tools, equipment, and working areas in good condition
 • Keep your technical training knowledge and skills up to date

QUALIFICATIONS

Engineers/Technicians are always working on behalf of the hotel and working with other Team Members. To successfully fill this role, you should maintain the attitude, behaviors, skills, and values that follow

Read 1973 times Last modified on Sunday, 02 December 2012 06:40
Login to post comments

ตัวอย่างตำแหน่งงานโรงแรม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Receptionist

Receptionist

ตำแหน่ง Receptionist หรือพนักงานต้อนรับเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการตั้งแต่ลูกค้ามาลงทะเบี...

Sales and Event Coordinator

Sales and Event Coordinator

ตำแหน่ง Sales and Event Coordinator เป็นตำแหน่งที่สำคัญสำหรับโรงแรมหรือรีสอร์ทขนาดใหญ่ที่มีบริการรับจัดเลี้ยง จัดประชุมส...

Resident Manager (RM)

Resident Manager (RM)

ตำแหน่ง Resident Manager เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ โดยคอยใ...

Assistant Training Manager

Assistant Training Manager

ตำแหน่ง Training Assistant Manager เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านให้ความช่วยเหลือ Training Manager ในด้านการ...

Revenue Management Director/Manager

Revenue Management Director/Manager

ตำแหน่ง Revenue Manager หรือ Director of Revenue Management เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านบริหารจัดการร...

F&B Administrator

F&B Administrator

ตำแหน่ง F&B Administrator มีหน้าที่คอยให้ควรมช่วยเหลือ Director of F&B และ Executive Chef ในการจัดการงานต่างๆ ใน...

Executive Assistant Manager

Executive Assistant Manager

ตำแหน่ง Executive Assistant Manager คือตำแหน่งผู้ช่วยของ General Manager หรือ Hotel Manager มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้าน...

Spa Attendant

Spa Attendant

ตำแหน่ง Spa Attendant มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลทำความสะอาดพื้นที่ในส่วนของสปาภายในโรงแรมให้สะอาด เรียบร้อย ถูกสุขอ...

eCommerce Services Manager

eCommerce Services Manager

ตำแหน่ง eCommerce Services Manager เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นบุคคลติดต่อหลักของโรงแรมในกิจกรรมที่เกี่...

Waiter/Waitress

Waiter/Waitress

ตำแหน่ง Waiter/Waitress มีหน้าที่ความรับผิดชอบให้บริการแขกในห้องอาหารของโรงแรมด้วยอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตร มีกริยามารยาท...

Security Supervisor

Security Supervisor

ตำแหน่ง Security Supervisor มีหน้าที่ความรับผิดชอบกำกับดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัย ในการตรวจตรา และรักษาความปลอดภัยทั่วบ...

Assistant Executive Housekeeper

Assistant Executive Housekeeper

ตำแหน่ง Assistant Executive Housekeeper เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับปิดชอบในการคอยให้ความช่วยเหลือและสนับ สนุนหัวหน้าแ...

Conference & Events (C&E) Sales …

Conference & Events (C&E) Sales Executive

ตำแหน่ง Conference & Events (C&E) Sales Executive มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการขายและเพิ่มพูนรายได้จากการจัดงานประ...

Chief/Head Concierge

Chief/Head Concierge

ตำแหน่ง Chief หรือ Head Concierge มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการด้านการให้ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกโร...

Housekeeping Public Area Attendant

Housekeeping Public Area Attendant

ตำแหน่ง Housekeeping Public Area Attendant มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ส่วนก...

Maintenance Supervisor

Maintenance Supervisor

ตำแหน่ง Maintenance Supervisor มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุน Chief Engineer ในงานด้านบำรุงรักษาทั่วไป และซ่อมบำรุง...

Laundry Supervisor

Laundry Supervisor

ตำแหน่ง Laundry Supervisor เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพการปฎิบัติงานของห้องซ...

Concierge Supervisor

 Concierge Supervisor

ตำแหน่ง Concierge Supervisor เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นบุคคลหลักในการติดต่อกับลูกค้าและแขกพิเศษของโรง...

บริการแนะนำ

 • จดโดเมนและเว็บโฮสติ้ง
 • ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์
 • โปรโมตเว็บไซต์และ SEO
 • ดูแลเว็บไซต์ & Website Analytics
 • การตลาดและการขายโรงแรม
 • อบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

โซลูชั่นสำหรับธุรกิจ

 • ระบบเว็บไซต์โรงงแรมเร็จรูป
 • ระบบเว็บไซต์บริษัททัวร์
 • ระบบเว็บไซต์ Travel Agent
 • ระบบทำเนียบธุรกิจ/สมาชิก
 • ระบบ CRM
 • ระบบแค็ตตาล็อกสินค้าออนไลน์

บริการสำหรับสมาชิก

 • Documentations & Tips
 • Online Tutorials & Training
 • Trouble Shooting Forum
 • Remote Service & Support
 • Files Download
 • Live Chat Assistant